2018.04.27 – 227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA