2018.04.27 NOC W SZKOLE, A DOKŁADNIEJ W HALI SPORTOWEJ …